بلندترین قله قاره آمریکا، زیر پای بانوی کوهنورد گیلانی

هزینه خرید یکی از محصولات اوپل چقدر است؟
بانوی گیلانی به عنوان اولین زن ایرانی، تلاشی تازه را در فتح بلندترین قله قاره آمریکا در ورزش بانوان کوهنورد کشور ثبت کرده است.

هزینه خرید یکی از محصولات اوپل چقدر است؟