قدرت سیفی سرپرست شهرداری اردبیل شد

هزار و دویست و هفتاد و هفت میلیارد تومان خسارت عاقبت بی توجهی به نکات ایمنی در شیراز
در اولین جلسه اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اردبیل، با رای اکثریت اعضا قدرت سیفی به عنوان سرپرست شهرداری اردبیل انتخاب شد.

هزار و دویست و هفتاد و هفت میلیارد تومان خسارت عاقبت بی توجهی به نکات ایمنی در شیراز