دانشگاه شریف دانشجویان منع شده از تحصیل در امریکا را پذیرش می‌کند

هدف اصلی ایران در توسعه آزادگان جنوبی چیست؟
تسنیم نوشت: دانشگاه صنعتی شریف آمادگی خود برای پذیرش دانشجویان ایرانی منع شده از ادامه تحصیل در امریکا را اعلام کرد.

هدف اصلی ایران در توسعه آزادگان جنوبی چیست؟