ابراهیم یزدی درگذشت

هتل سه ستاره قصر بسطام افتتاح شد
وزیر خارجه دولت موقت درگذشت.

هتل سه ستاره قصر بسطام افتتاح شد