عذرخواهی مدیرکل موزه ملی برای آسیب دو شیء تاریخی

هاشمی‌نسب: با منصورخان شرط گذاشتم اگر گل نزدم، ۵ هفته مرا نیمکت‌نشین کند!
دو شیء آسیب دیده در ویترین بخش سلجوقی دوران اسلامی در موزه ملی ایران، پس از مرمت صبح روز شنبه ۱۵ آبان، به جای اصلی خود برگردانده شدند.

هاشمی‌نسب: با منصورخان شرط گذاشتم اگر گل نزدم، ۵ هفته مرا نیمکت‌نشین کند!

دانلود مستقیم تانگو جدید