درخواست هواداران استقلال از بختیار رحمانی/بمان و بجنگ!

هاشمی‌رفسنجانی؛ مردی که مردم شد
بختیار رحمانی ساز جدایی از استقلال را کوک کرده است.

هاشمی‌رفسنجانی؛ مردی که مردم شد