توصیه لاریجانی برای سلامت جسم و روان نماینده زن مجلس/دردسر نمایندگان با فعل و فاعل جملات

نیویورک پست؛ ترامپ دموکراتها را بیش از جمهوریخواهان دوست دارد!
رئیس مجلس که تلاش می‌کند با شوخی و خنده نمایندگان را از بیان پیشنهادهای نه چندان مهم، منصرف کند، خطاب به فاطمه حسینی گفت: برای سلامت جسم و روحتان میگویم عبور کنیم. رای نمی‌دهند، می‌دانم نتیجه‌اش چه می‌شود.

نیویورک پست؛ ترامپ دموکراتها را بیش از جمهوریخواهان دوست دارد!