دستگیری حفاران غیرمجاز در یکی از گورستان‌های قدیمی سیاهکل

نیاز ضروری فارس به ۵۰ تا ۱۰۰ تخت توانبخشی
عوامل حفاری غیرمجاز یکی از گورستان های قدیمی شهرستان سیاهکل به همراه آلات جرم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

نیاز ضروری فارس به ۵۰ تا ۱۰۰ تخت توانبخشی