وزارت کشور عربستان حمله به کاخ سلطنتی را تایید کرد

نگرانی‌های نفتی عربستان و روسیه
مهر نوشت: وزارت کشور عربستان از کشته شدن دو مامور امنیتی در حمله مسلحانه بامداد شنبه به کاخ سلطنتی در جده خبر داد.

نگرانی‌های نفتی عربستان و روسیه