سی و چهارمین جلسه کمیته مدیریت تالاب انزلی به ریاست معاون هماهنگی عمرانی استانداری برگزار شد

نگاه راهبردی در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها باید حاکم باشد
سی و چهارمین جلسه کمیته مدیریت تالاب بین المللی انزلی به ریاست مهندس شعبان پور معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان برگزار شد.

نگاه راهبردی در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها باید حاکم باشد