آغاز به کار پنجمین جشنواره لاله های کرج

نگاه دولت به مقوله فرهنگ سطحی نیست
پنجمین جشنواره لاله های کرج در بوستان شهید چمران آغاز به کار کرد. شما می توانید از فردا تا یکم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ تا ۲۱ برای بازدید به پارک شهید چمران کرج مراجعه کنید.

نگاه دولت به مقوله فرهنگ سطحی نیست