پرسپولیسی‌ها که تعلیق بودند چطور رفیعی و نریمان جهان را جذب کردند؟

نگاه دری‌نجف‌آبادی به سیاست‌ورزی‌ فراجناحی آیت‌الله هاشمی
سایت سازمان لیگ نوشت:بر اساس ادعای رییس کمیته نقل و انتقالات پس از نامه دبیر کل فدراسیون فوتبال پرسپولیسی‌ها رفع تعلیق شده و توانستند با رفیعی و نریمان جهان قرارداد امضا کنند.

نگاه دری‌نجف‌آبادی به سیاست‌ورزی‌ فراجناحی آیت‌الله هاشمی