اتفاقی که نیمکت‌نشینی مهدی رحمتی را تمدید کرد!

نگاه بخشنامه‌ای برای حل مسئله طلاق/ جدایی زن و شوهر با بخشنامه کم می‌شود؟
اتفاقی در تمرین استقلال افتاد که نیمکت‌نشینی مهدی رحمتی را تداوم خواهد بخشید!

نگاه بخشنامه‌ای برای حل مسئله طلاق/ جدایی زن و شوهر با بخشنامه کم می‌شود؟