سرمربی سابق تیم ملی وزنه‌برداری هم کوچ می‌کند؛ آذربایجان یا امارات؟

نگاهی نشانه شناختی به «فروشنده» / تابوتی برای یک عشق
حسین توکلی، سرمربی سابق تیم ملی وزنه‌‌برداری ایران، با دو پیشنهاد جدی از امارات و جمهوری آذربایجان شاید برود.

نگاهی نشانه شناختی به «فروشنده» / تابوتی برای یک عشق