هلاکت عوامل شهادت ۲ مرزبان در کمتر از ۷۲ ساعت در تایباد

نکو در مصاحبه اختصاصی با ۹۰: کی‌روش از هیچکس الکی تعریف نمی‌کند
فرمانده مرزبانی ناجا از هلاکت عوامل شهادت ۲ مامور مرزبانی در تایباد در کمتر از ۷۲ ساعت خبر داد.

نکو در مصاحبه اختصاصی با ۹۰: کی‌روش از هیچکس الکی تعریف نمی‌کند