تساوی السد در شب اخراج پورعلی گنجی

نوه تختی جان همکلاسی خود را نجات داد
تیم السد در شب اخراج مرتضی پورعلی گنجی، ملی‌پوش ایرانی برابر الجیش به تساوی بسنده کرد.

نوه تختی جان همکلاسی خود را نجات داد