بررسی تلفیق بودجه با محوریت پروژه‌های سازمان فاوا برگزار شد

نوسان دلار در محدوده قیمتی ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان/سکه باز هم گران شد
پنجمین جلسه کمیسیون تلفیق با محوریت بررسی بودجه سازمان فناوری و اطلاعات تشکیل جلسه داد.

نوسان دلار در محدوده قیمتی ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان/سکه باز هم گران شد