سقوط هواپیما در اقلید فارس تکذیب شد

نوروزی تا اطلاع ثانوی محروم شد
ایرنا نوشت: مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: شایعه سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در اقلید در شمال این استان صحت ندارد.

نوروزی تا اطلاع ثانوی محروم شد