مشاهده ۲۰ قطعه اردک چشم طلائی برای اولین بار در تالابهای شفت

نوجوانان شهرداری رشت صدرنشین لیگ برتر گیلان هستند
همزمان با حضور پرندگان مهاجر در زیستگاه های استان گیلان و پایش روزانه زیستگاه ها و تالابهای شهرستان شفت ، تعداد 20 قطعه اردک گونه سفید (اردک چشم طلائی) در یکی از تالابهای شفت مشاهده گردید .

نوجوانان شهرداری رشت صدرنشین لیگ برتر گیلان هستند