شهاب‌‌باران بر فراز کوه چهار دختر/عکسی که ناسا منتشر کرد

نوبخت: آیا منتقدین با تمسخر کردن دولت آرامش پیدا می‌کنند؟ /توان خرید مردم دغدغه دولتمردان است
طی یکی دو شب گذشته زمین از گرد و غبار به جای مانده از یک سیارک گذر کرد و در نتیجه بارش شهابی جوزایی در اوج خود بود.

نوبخت: آیا منتقدین با تمسخر کردن دولت آرامش پیدا می‌کنند؟ /توان خرید مردم دغدغه دولتمردان است