سازمان تامین اجتماعی: کارگران از روز اول اشتغال، مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند

نمایندگان مجلس مصمم به شکایت از کریمی قدوسی شدند /آیا دادستان هم ورود خواهد کرد؟
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد بیمه شده از نخستین روز اشتغال به کار، مشمول تامین اجتماعی است.

نمایندگان مجلس مصمم به شکایت از کریمی قدوسی شدند /آیا دادستان هم ورود خواهد کرد؟