صفحه اول روزنامه های 4شنبه 24آذر 1395

نمایندگان: به ولله کمتر از 5 میلیون حقوق می‌گیریم/گاهی صدهزار تومان نداریم به یک مستمند کمک کنیم
بازتاب آزادی حلب و نامه روحانی به طریف و صالحی در باره نقض برجام از مواردی است که مطبوعات امروز به آن پرداخته اند.

نمایندگان: به ولله کمتر از 5 میلیون حقوق می‌گیریم/گاهی صدهزار تومان نداریم به یک مستمند کمک کنیم