فرار رو به جلوى اردن با احضار سفیر ایران

نماینده آمریکا در سازمان ملل: ترامپ در حال بررسی وضع تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه است
تسنیم نوشت: در پى اتهام افکنى شاه اردن علیه ایران و واکنش ایران، وزارت خارجه اردن در فراری رو به جلو سفیر ایران در أمان را احضار کرد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل: ترامپ در حال بررسی وضع تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه است