اینفوگرافیک | کمک نقدی دولت به اشخاص حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه ۹۶

نمایش «هشت» روی صحنه می‌رود
در اینفوگرافیک زیر کمک نقدی دولت به اشخاص حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه سال ۹۶ را می‌بینید.

نمایش «هشت» روی صحنه می‌رود