معدوم سازی مرغان خانگی مبتلا به آنفلوآنزای فوق حاد در بخش مرکزی رشت

نمایشگاه گروهی آثار چاپ دانشجویان دانشگاه گیلان
درپی مشاهده موارد ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در یکی از روستاهای بخش مرکزی رشت و با تایید دامپزشکی و موافقت فرمانداری رشت ، طیور این روستا معدوم شدند.

نمایشگاه گروهی آثار چاپ دانشجویان دانشگاه گیلان