اقدام متقابل کره‌شمالی در برابر مالزی

نمایشگاه «بهار مهربانی» در نمایندگی بنیادکودک آمل
تسنیم نوشت: کره شمالی به سفیر مالزی ۴۸ ساعت فرصت داد خاک این کشور را ترک کند.

نمایشگاه «بهار مهربانی» در نمایندگی بنیادکودک آمل