تصویری از دورهمی ملی‌پوشان در میهمانی اشکان دژاگه

نقش زنان در صنعت نفت و گاز خاورمیانه
اشکان دژاگه میزبان دو ستاره تیم‌ملی در برلین است.

نقش زنان در صنعت نفت و گاز خاورمیانه