مستندساز و پژوهشگر کشور به شهادت رسید

نقش جامعه فرهنگی در توسعه کردستان بسیار با اهمیت است
مهر نوشت: حسین فهیمی جانباز ۷۰ درصد که سال‌ها در عرصه فیلمسازی و پژوهش هنر فعالیت داشت به مقام شهادت نایل شد.

نقش جامعه فرهنگی در توسعه کردستان بسیار با اهمیت است