فیلم | رمزگشایی از معمای ترور کندی

نقاط قوت و ضعف قانون جدید احزاب
ویدئویی که در ادامه مشاهده می کنید به بهانه انتشار برخی اسناد محرمانه مربوط به ترور جان اف کندی؛ جوان ترین رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است.

نقاط قوت و ضعف قانون جدید احزاب