آلمانی‌ها یادداشت تفاهم برقی با ایران امضا کردند

نفت دلیل افزایش رشد اقتصادى
مهر نوشت:ایران و شرکت «مدیو انرژی» آلمان یاد داشت تفاهمی به منظور احداث دو نیروگاه برق بادی و خورشیدی در جنوب کشور به ارزش حدود ۱۰۴ میلیون دلار امضا کردند.

نفت دلیل افزایش رشد اقتصادى