ایران اسلامی در سوگ فرزندان خود

نفتی‌ها از گسترش تسلا به وحشت افتادند
وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: بی‌گمان این حادثه موجب وحدت و یکپارچگی ملی در ایران خواهد شد و عزم ملت ایران را برای حفظ تمامیت و سرافرازی این سرزمین جزم خواهد کرد.

نفتی‌ها از گسترش تسلا به وحشت افتادند