عکس روز نشنال جئوگرافیک

نعمت‌زاده: صنعت خودرو بر بهبود خدمات پس از فروش متمرکز شود
عکس روز نشنال جئوگرافیک پرتره یک هندو ٨۷ ساله را در کنار رودخانه گنگ (Ganges) در شهرستان بنارس هند اختصاص یافته است.

نعمت‌زاده: صنعت خودرو بر بهبود خدمات پس از فروش متمرکز شود