آخرین نفس‌های داعش در ساحل موصل

نعمت‌زاده: برای یارانه‌ها باید چاره‌اندیشی شود
العالم نوشت: سخنگوی عملیات مشترک از آزادسازی 90 درصد از ساحل چپ موصل خبر داد و تأکید کرد، داعش در این منطقه آخرین نفسهای خود را می کشد.

نعمت‌زاده: برای یارانه‌ها باید چاره‌اندیشی شود