اولین مصاحبه فیروز کریمی پس از برکناری

نظر هیات رییسه مجلس درباره تحقیق و تفحص از شهرداری
سرمربی سابق اکسین البرز می‌گوید از برکناری‌اش اطلاعی ندارد ولی در صورت صحت این خبر، مدیران این باشگاه حق طبیعی خود را انجام داده‌اند.

نظر هیات رییسه مجلس درباره تحقیق و تفحص از شهرداری