نمایشگاه «عشق و آتش» به یاد شهدای آتش‌نشان در خانه هنرمندان

نظر عضو تیم هسته‌ای درباره گمرک
۸۰ قاب عکس به یاد آتش نشانان در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان روی دیوار رفت.

نظر عضو تیم هسته‌ای درباره گمرک