بهمنی: مجلس و دولت ید واحده در مقابل نقض برجام باشند /مجلس هیچ زاویه‌ای با دولت ندارد

نظر صریح یک نوازنده: زمانی که این گونه به هم می‌تازید، از مسئولان چه انتظاری دارید
رییس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد می‌گوید در شرایط فعلی که آمریکا اقدام به نقض برجام کرده است همه جریانات سیاسی خصوصا دولت و مجلس باید دستورکار واحدی در مقابل این اقدام داشته باشند.

نظر صریح یک نوازنده: زمانی که این گونه به هم می‌تازید، از مسئولان چه انتظاری دارید