بامزه‌بازی‌های این هفته فردوسی‌پور در 90 درجه!

نظر شما درباره این عکس چیست؟ / کریس رونالدو و توپ طلای چهارم
عادل فردوسی‌پور 90 درجه جالبی را پخش کرد.

نظر شما درباره این عکس چیست؟ / کریس رونالدو و توپ طلای چهارم