سرمربی سابق پرسپولیس و تیم‌ملی در بیمارستان بستری شد

نظر سرمربی المپیاکوس درباره گلزنی کریم انصاری‌فرد
استانکو دربیمارستان بستری شده است.

نظر سرمربی المپیاکوس درباره گلزنی کریم انصاری‌فرد