فیلم | خیابان انقلاب؛ لحظه شلیک هوایی ممتد در نقاط مرکزی تهران

نظرسنجی نیویورک‌تایمز درباره اوباما
لحظه شلیک هوایی ممتد در نقاط مرکزی تهران را در ویدئوی زیر ببینید.

نظرسنجی نیویورک‌تایمز درباره اوباما