فریدون آسرایی: اگر پول داشتم خواننده نمی‌شدم

نظارت بر پروژه‌های عمرانی از وظایف مهم شورای شهر است
فریدون آسرایی در نشست خبری ویژه حضورش در جشنواره موسیقی فجر گفت: «اگر پول داشتم هیچ وقت خواننده نمی‌شدم، در آینده هم اگر پولی دستم را بگیرد از خوانندگی چشم می‌پوشم.»

نظارت بر پروژه‌های عمرانی از وظایف مهم شورای شهر است