تقاطع غیر همسطح راه روستایی عمید آباد ابهر با جاده تزانزیت به بهره برداری رسید

نظارت‌های مستمر برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و اداری
رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ابهر گفت : بخشی از پروژه بهسازی و ساماندهی تقاطع راه روستایی عمید آباد با جاده ترانزیت زنجان – قزوین به اتمام رسیدو ترافیک محور مذکور از روی پل زیرگذر عبور داده شد و بهره برداری از زیر پل پس از اجرای رمپهای ورودی و خروجی در آینده نزدیک امکان پذیر خواهد بود .

نظارت‌های مستمر برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و اداری