فرماندار کرج: کاندیداهای متخلف چگونه می توانند از حقوق مردم دفاع کنند!؟

نصب بنر، پوستر و بیلبورد تبلیغات خارج از ستادها غیر قانونی است
همزمان با انتشار اخباری مبنی بر هزینه های میلیاردی تعدادی از نامزدهای انتخابات شورای شهر کرج، فرماندار این اتفاق را نوعی تخلف انتخاباتی دانست و عنوان کرد کاندیداهای متخلف با هزینه های میلیاردی چگونه می توانند حقوق مردم را حفظ و پاسخگوی انها باشند.

نصب بنر، پوستر و بیلبورد تبلیغات خارج از ستادها غیر قانونی است