بابک زنجانی منتظر چیست؟

نشست مشترک مدیران و مسئولین فناوری اطلاعات بانکها و مدیران مخابرات منطقه لرستان
روزنامه شرق با انتشار کاریکاتوری با تیتر «خشت‌ خام زنجانی در آینه فاضل‌خداداد» نوشت: بابک زنجانی یا نمی داند اعدام چیست یا مطمئن است یک نفر نجاتش می دهد.

نشست مشترک مدیران و مسئولین فناوری اطلاعات بانکها و مدیران مخابرات منطقه لرستان