عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت متوقف شد

نشست خبری مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با خبرنگاران کردستان/ تصاویر
مهر به نقل از مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه اصفهان نوشت: عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت به دلیل آسیب دیدن لوله انتقال متوقف شد.

نشست خبری مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با خبرنگاران کردستان/ تصاویر