برف برخی مدارس همدان را تعطیل کرد

نشریه آلمانی: جشنواره برلین فرصتی برای پیوند سینمای ایران و آلمان
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: به علت برودت هوا، بارش برف و لغزندگی سطح معابر استان، برخی از مقاطع تحصیلی همدان در نوبت صبح فردا تعطیل است.

نشریه آلمانی: جشنواره برلین فرصتی برای پیوند سینمای ایران و آلمان