تصاویر | قلعه لک‌لک‌ها در ۱۰۰ کیلومتری زنجان

نسل جدید خاندان سعود در حال تربیت برای کشورداری
قلعه لک‌لک‌ها یکی از جاذبه‌های زیبای گردشگری استان زنجان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری ماهنشان در اطراف روستای شکورچی است.

نسل جدید خاندان سعود در حال تربیت برای کشورداری