سعودی‌ها مهاجران را اخراج می‌کنند

نزاع دست‌جمعی در بابل/ یک نفر با ضربات چاقو کشته شد
مهر نوشت: یک رسانه وابسته به آل سعود از بررسی مکانیزمی در مجلس مشورتی عربستان برای اخراج پنج میلیون مهاجر ساکن این کشور خبر داد.

نزاع دست‌جمعی در بابل/ یک نفر با ضربات چاقو کشته شد