ضیافت تابلوهای نقاشی در «گردش چشم»

نخست وزیر ترکیه در راه عراق
یک هنرمند مجموعه‌ای از نقاشی‌های خود را در نمایشگاه «گردش چشم» به‌نمایش می‌گذارد.

نخست وزیر ترکیه در راه عراق