ضرورت احداث هتل ورزشی در شهرستان نیر

نخستین نشان جهانی فلوره کشور به دست شمشیر باز همدانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از ضرورت احداث هتل ورزشی در شهرستان نیر خبر داد.

نخستین نشان جهانی فلوره کشور به دست شمشیر باز همدانی