هوای اصفهان ۴ درجه کاهش می‌یابد

نخستین مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی در تبریز برپا می‌شود
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی، دمای هوای اصفهان طی چند روز آینده بین ۲ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد.

نخستین مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی در تبریز برپا می‌شود